0%
Upozornění: Ve svém prohlížeči máte zakázané spouštění JavaScriptu. Může se tedy stát, že nebudete moci odpovědět na všechny otázky. Prosím zkontrolujte a případně změňte nastavení svého prohlížeče.

Průzkum obyvatel Uherský Ostroh

Vážení,

dovolte, abychom Vás touto cestou požádali o účast v názorovém průzkumu, který probíhá v rámci zpracování Strategie volnočasových aktivit Uherského Ostrohu.

Cílem průzkumu je zjistit postoje obyvatel Uherského Ostrohu k současné nabídce sportovního a volnočasového využití ve městě a ověřit jaké oblasti považují obyvatelé za kritické a problematické.

Smyslem dotazníkového šetření je zejména vytvoření dalšího zdroje informací, který bude spolu s připravovanou analýzou sportovní infrastruktury ve městě sloužit jako podklad pro rozhodování o volbě prioritních oblastí, kterými by se mělo město zabývat.

Dotazník je zcela anonymní, údaje budou prezentovány pouze v agregované podobě, budeme proto rádi za jakékoliv Vaše názory a připomínky, ať již pozitivní, tak i negativní, které mohou napomoci k zlepšení nabídky volnočasových aktivit v Uherském Ostrohu.

Návod k vyplňování dotazníku:

  • Dotazník obsahuje několik částí, po vyplnění každé části se tlačítkem "Další" přesunete na následující část.

  • Rozpracovaný dotazník můžete kdykoliv uložit kliknutím na tlačítko „Obnovit později“, které je na konci každého listu. K uloženému dotazníku se můžete vrátit pomocí „Načíst nedokončený průzkum".

  • Tlačítko „ODESLAT“ prosím použijte až úplně nakonec, po zodpovězení všech otázek. Po jeho použití již nebude možné se k dotazníku vrátit. Po odeslání dotazníku je možno uložit/vytisknout Vaše odpovědi.

  • Tam, kde je otázka kladena volnou formou s možností odpovědi v textovém poli, se prosím snažte odpovídat stručně a výstižně.

Pokud budete mít s vyplněním dotazníku jakékoliv problémy, dejte nám prosím vědět na adrese cekajle@cassia.cz.

Tento průzkum je anonymní.

Záznam odpovědí průzkumu neobsahuje žádné identifikační údaje o vás, pokud se na tyto údaje nějaká otázka v průzkumu výslovně nedotazuje.

Pokud pro přístup k průzkumu používáte přístupový kód, můžete být klidná(ý), přístupový kód není k odpovědi přiřazen. Je uložen v oddělené části databáze a je pouze označen, zda jste průzkum vyplnil(a) či ne. Přístupový kód nelze s odpovědí žádným způsobem spárovat.